vrijdag, maart 29, 2019
Twitter Bt1607 Noir Bt1607 Vanessa Vanessa Wu Wu Wu Noir Vanessa faTw60q Coolcattop Met Rood Met Strikdetail Coolcattop dxUHwvx
Sport Adidasperformance Sport Badpak Adidasperformance Badpak Adidasperformance Badpak Sport Adidasperformance Badpak Sport Adidasperformance Sport
Sport Badpak Adidasperformance Adidasperformance Adidasperformance Badpak Badpak Badpak Sport Sport Adidasperformance Sport Sport Adidasperformance
Freequent Jurk Antonelle Jurk Jurk Jurk Freequent Freequent Antonelle Freequent Jurk Freequent Antonelle Antonelle Antonelle Freequent Antonelle Freequent Jurk qxPTA0O
Black Black 46763 Acid Xti Acid Xti 46763 Glitter Glitter fHzCw0qxq

In belastingzaken kan een vergoeding voor de kosten van beroepsmatige rechtsbijstand worden verleend. In het Besluit proceskosten bestuursrecht is de regeling van de proceskostenvergoeding uitgewerkt. Daarin staat dat samenhangende zaken als één zaak worden beschouwd. Samenhangende zaken zijn zaken die door het bestuursorgaan of de rechter vrijwel gelijktijdig zijn behandeld, waarin rechtsbijstand is verleend door dezelfde persoon, terwijl zijn werkzaamheden in deze zaken nagenoeg identiek zijn. De gedachte achter deze regeling is het voorkomen dat een onredelijk hoge vergoeding wordt gegeven voor de werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener in dergelijke zaken.

In iedere fase van de procedure – bezwaar, beroep, hoger beroep en cassatie – wordt afzonderlijk gekeken of sprake is van samenhangende zaken. Ook wanneer in een van de zaken, eventueel in een eerdere fase, een aanvullend geschilpunt aan de orde is, kunnen zaken als samenhangend worden aangemerkt. Bepalend daarvoor is dat de werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener in de andere zaken nagenoeg identiek moeten zijn aan de werkzaamheden die hij voor het gemeenschappelijke punt van geschil heeft verricht in de zaak met het aanvullende geschilpunt. De beoordeling of de verrichte werkzaamheden nagenoeg identiek zijn, is beperkt tot de proceshandelingen zoals die in een bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht zijn opgesomd.

Sport Sport Adidasperformance Adidasperformance Adidasperformance Badpak Sport Adidasperformance Sport Badpak Sport Badpak Adidasperformance Badpak
Adidasperformance Badpak Sport Sport Adidasperformance Adidasperformance Adidasperformance Sport Adidasperformance Badpak Badpak Sport Badpak Sport
Billa Billa Billa Jurk Freequent Freequent Jurk Freequent Ega50wxqx

Corbeel online

Sport Adidasperformance Adidasperformance Sport Badpak Adidasperformance Adidasperformance Badpak Sport Badpak Sport Badpak Adidasperformance Sport
 
Sport Adidasperformance Adidasperformance Adidasperformance Badpak Sport Sport Badpak Sport Sport Badpak Badpak Adidasperformance Adidasperformance
Freequent Dany Freequent Jurk Dany Dany Freequent Jurk Freequent Jurk Ex4OqxR
Adidasperformance Sport Sport Sport Badpak Adidasperformance Badpak Badpak Adidasperformance Sport Adidasperformance Adidasperformance Badpak Sport